Онлайн потребители:  54
Ако желаете да получавате статиите от нашия сайт, въведете своя и-мейл тук:
Имат ли мюсюлманите в България предразсъдъци и стереотипи към християните?
Въведете тук цифрите от горното поле:
Да, но са с положителен отенък.
Имат, но са отрицателни.
Не мисля, че съществуват каквито и да са предразсъдъци към християните.

 

 :::::: Ислямски сайт организира конкурс за написване на есе :::::: История за двата избора :::::: Ислямска мода в борба срещу ислямофобията :::::: Германците: "Ислямът няма нито една добра страна!" :::::: И когато… :::::: Благодарствено писмо от Мухаммед и неговите родители

Днешният мюсюлманин - между думите и делата

Читатели: 1263

 

  Живеем в едно динамично и бързо разрастващо се общество, чиито ценности се сменят всеки изминал ден, натъкваме се на най-различни разбирания и спекулации за обкръжаващият ни свят. А много често хората дават тълкувания на нещата - такива, каквито на тях им е угодно в дадения момент. От това засегнати са най-вече обикновените хора. Засегнати са и религията, исляма и вярващите..

 
        
Но като човеци – същества най-висши сред всички останали – задаваме ли си въпроса „Защо” ? Каква е причината всичко това да се случва и то точно по този начин? И ние правим ли нещо, за да предотвратим всичко случващо се около нас? Като вярващи хора имаме задължението да браним честта и достойнството на религията си. В свещеният Коран в сура  „Поклонението Хадж” Аллах ни позволява:  „На онези, срещу които е обявена война, им се позволи [да воюват], защото бяха угнетени ¬ Аллах има сила да им помогне, ¬ онези, които бяха прокудени от техните домове без право, само защото казват: “Аллах е нашият Господ!” ” ( Аети 39 и 40). Обобщено казано, мюсюлманите могат да търсят правата си тук при земното си пребиваване, но същевременно те не трябва да накърняват и угнетяват останалите хора: „За онези, които вярват и не смесват своята вяра с гнет ­ за тях е сигурността и те са напътени.” (Сура Добитъкът, ает 82) Днес обаче събитията са в абсолютен противовес с описаното от нас по-горе. Наблюдаваме как разбирателството между хората и разумът им са напълно изчезнали. Пример са зачестелите изблици на насилие у младото поколение в страната ни – края на изминалата 2008-ма година ние изпращаме с едно убийство на студент в столицата ни, причинено от побой от други момчета, а много скоро след това последва друг побой във Варна отново от млади хора върху млади хора. И най-тъжното тук е, че това са именно младежи – бъдещето на обществото.


А кой друг може да се погржи за бъдещето, ако не настоящето? Именно то се намира най-близко до него. Ако ролята на миналото е да ни даде мъдрост как трябва и не трябва да се постъпва, за да не допускаме втори път едни и същи грешки, то настоящето има за цел да се поучи от миналото и да пренесе всичко най-добро постигнато дотук в бъдещите времена. И точно тук ние се връщаме в изходна позиция – там, от където сме тръгнали. Накратко – причината за това, което ни се случва, сме ние самите, които живеем понастоящем. Ако не се погрижим за околния свят, започвайки първо от нас самите, то няма кой друг да го направи. Но ние не сме първите, които достигат до извода. Древна японска поговорка гласи – “Първоизточник на всичко, което се случва около теб, си ти самият.”
  Всеки човек трябва да търси първопричината за случващото му се в себе си. Това трябва е задължние най-вече на мюсюлманите – хора с осъзната принадлжност към съвършената религия Ислям. А как бихме могли да променим света към добро, ако ние не сме добри? В свещеният Коран Аллах описва вярващите: „Рабите на Всемилостивия са онези, които ходят по земята с кротост и ако невежите им отправят думи, казват: “Мир!” [и отминават].” (сура Разграничаването, ает 63),           „И когато чуят празнословие, те се отдръпват от него и казват: “Нашите дела са си за нас, а вашите ­ за вас. Мир вам! Ние не желаем да общуваме с невежите.” ” (сура Разказът, ает 55).


Тези аети илюстрират как вярващите могат да бъдат под натиска на думи и дела. Думи, които карат човек да вземе решение и да извърши действие и обратното – поради определени остоятелства трябва да се вземе и аргументира пoзиция. Връзката думи – дела може да има негативен аспект при разминаването на това, което се анонсира пред хората, с онова, което се върши на практика. Така човек се превръща в лъжец. И докато правдивостта е качество на пророците, то лъжата е черта на безбожниците и лицемерието. Правдивостта е важна основа, която стои между настоящето и бъдещето, а лъжата е петно, хвърлено в лицето на времето.  Пратеникът Мухаммед (А. С.) ни съветва в хадис: „Бъдете правдиви! Правдивостта води човек към добротворство, а то – към Рая. След като човек се отдаде на правдивостта и поеме по нейния път, винаги говори и търси истината. Така той бива записан като един от правдивите при Аллах.Избягвайте лъжата! Лъжата води човека към греха и калта, а те – към Ада. След като човек свикне да лъже, лъже непрекъснато и бива записан като един от лъжците при Аллах.”


В този контекст, невъзможно е да бъде срещнат нито един човек, който да е вървял по светлия път на правдивостта и да е загубил нещо в този и в отвъдния свят. Лъжата е основно качество на безбожието и най-явният признак на лицемерието. Да лъжеш означава да изтъкнеш твърдение, различно от истината, известна на Аллах.
  Редица са факторите, които разлагат морала на днешното общество. Постепенно те подлагат човечеството на изпитания, които то явно не успява винаги да издържи. А причината в общия случай е ясна – безверието. Затова като мюсюлмани – раби на единния Аллах – ние ясно осъзнаваме положението, в което се намираме и трябва да намираме точните изходи на възникналите изпитания, което изисква защитаване на позицията ни като мюсюлмани и много добра координираност на действията между нас самите отново като такива. И точно тогава препядствия като различия между думи и дела няма да съществуват за общността ни. Амин!Автор: Yannis

Коментари

Брой публикации: 1
Страница: 1   

Име: Fikrie
Дата на добавяне: 14/5/2009
Коментар: "Не всичко,което е истина трябва да бъде казано,но всичко,което е казано трябва да бъде истина." Не точното разгграничение на едното от другото води до не съответствието между думите и делата !!!

Брой публикации: 1
Страница: 1   

Тук Вие може да добавите своето мнение или коментар по темата:
Име(*):
И-мейл:(*):
 
Въведете долу цифрите от горното поле:(*):
Коментар/мнение(*):
 
 

Copyright © 2005 DobraDuma.com, Всички права запазени.
Добра Дума не носи отговорност за публикуваните на сайта материали.
Само авторите носят лична отговорност за публикациите си.