Онлайн потребители:  43
Ако желаете да получавате статиите от нашия сайт, въведете своя и-мейл тук:
Имат ли мюсюлманите в България предразсъдъци и стереотипи към християните?
Въведете тук цифрите от горното поле:
Да, но са с положителен отенък.
Имат, но са отрицателни.
Не мисля, че съществуват каквито и да са предразсъдъци към християните.

 

 :::::: Ислямски сайт организира конкурс за написване на есе :::::: История за двата избора :::::: Ислямска мода в борба срещу ислямофобията :::::: Германците: "Ислямът няма нито една добра страна!" :::::: И когато… :::::: Благодарствено писмо от Мухаммед и неговите родители

Важността на отслужената навреме молитва

Читатели: 1499

 

Тук са приложени някои доказателста, че не само трябва да се молим 5 пъти на ден, но трябва да го правим на време. Следният материал е от Ал Кабааир.

 
Четвъртият Голям Грях - Да не се молим
 

Аллах Всемогъщият казва:

«Но ги последваха поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление, освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени,»
 (Свещения Коран 19:59-60)
 
Ибн Аббас (Р.А.) обяснил, че това не означава, че те напълно са изоставили молитвата, но те са я забавили до края на предписаното й време. Са’ид бин Мусаииаб, велик Имам, появил се след поколението на Сподвижниците, допълнил това изказване, казвайки: „Един човек изоставя (молитвата), ако отложи обедната молитва до времето на следобедната, следобедната молитва почти до времето на вечерната, вечерната молитва до времето на нощната молитва и нощната молитва до времето на сутрешната молитва, докато изоставя сутрешната молитва почти до преди изгрев слънце. Ако някой умре без покаяние, продължавайки по този начин (да отлага моливите си), Аллах му е обещал Гхаии, а това е долина в Ада, която е много дълбока и има храна от гной.”

Аллах Всемогъщият казва:
 

Горко на отслужващите молитва, които своята молитва [съзнателно] пренебрегват,»

(Свещеният Коран, 107: 4-5)
 
Саад бин Аби Уаккас е казал: „Попитах Пратеника на Аллах  (С.А.С.) за значението на „пренебрегват”, и той ми отговори: „Това е отлагането й (на моливата) до края на нейното предписано време.” (Базар)
 

През времето, когато Аллах зове такива хора, те са мързеливи и извършват молитвата много късно. Той им обещава „Уайл”, което означава огромно наказание.

Някои казват, че „Уайл” е долина в Ада, ужасно гореща и е място за тези, които отлагат или пропускат молитвата, освен онези, които са се покаяли (преди да умрат) и са поправили този си навик.
 
Аллах Всемогъщият казва:
 
«О, вярващи, да не ви отвличат от споменаването на Аллах нито вашите имоти, нито вашите деца! А които сторват това, те са губещите. (Свещеният Коран, 63:9)
 

Коментаторите казват: „„Споменаването на Аллах” в тази ая означава петте ежедневни молитви. Ако който и да е е толкова зает в покупки и продажби, или с неговата ежедневна работа, чрез която си набавя препитанието, или с неговите деца, че да не може да извърши навреме молитвата си, той ще бъде от губещите.”

Относно това Пратеника на Аллах (С.А.С.) е казал: „Първото нещо, за което ще бъде съден човек, изсред делата му в Съдния Ден, е молитвата. Ако тя е добре, той ще премине изпита и ще има успех, а ако тя е дефектна, той ще пропадне в изпита и ще бъде от губещите.” (Тирмизи)
 

Информирайки ни за обитателите на Ада, Аллах Всемогъщият казва:

(Хората на Ада ще бъдат питани): "“Какво ви отведе в Преизподнята?”, Ще рекат: “Ние не бяхме сред отслужващите молитвата, и не хранехме нуждаещия се, и затъвахме в празнословие със затъващите, и взимахме за лъжа Съдния ден, докато ни застигна смъртта.”, Затова не ще им помогне ничие застъпничество. (Свещеният Коран 74: 42-48)
 
Пророкът (С.А.С.) е казал: „Завета между нас и тях е молитвата, така че ако някой я изостави, то той е станал неверник.” (Ахмад, Ибн Маджа, абу Дауд, Нисаи, Тирмизи). Той (С.А.С.) също е казал: „Това което, лежи между човека и безверието, е изоставянето на молитвата.” (Муслим)

Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал още: „Ако който и да е изостави следобедната молитва, неговите дела няма да са му от полза.” (Бухари)

И той (С.А.С.) е казал: „Ако който и да е изостави молитвата си съзнателно, той няма право на искане (претенции) пред Аллах.” (Сунан)

Абдуллах бин амр бин Ал-Ас (ра) е казал, че Пророркът (С.А.С.) споменал молитвата, казвайки: „Ако човек я пази, тя ще бъде светлина, доказателство и спасение за него в Деня на Съживяването; но ако не я пази, тя няма да бъде за него светлина, доказателство и спасение; и в Деня на Съживяването, той ще бъде събран с Карун, Фараон, Хаман и Убай бин Кхалаф (голям враг на Исляма от Курайш).” (Ахмад, Дарими и Байхаки)

Някои учени обясняват, че човекът, който изостави молитвата, ще бъде съживен с един от тези четирима, защото си е пренебрегнал молитвата, може би заради заангажираността му с имототе си, държавата си, административната си работа, или търговията си. Следователно, ако той е бил увлечен с имотите си, той ще бъде съживен с Карун; ако е с неговата държава - тогава с Фараона; ако е с неговата административна работа - с Хаман и ако е с търговията си, тогава с Убай бин Кхалаф, търговецът измежду неверниците в Мекка.

 
Омар ибн Ал-Кхатаб (Р.А.) предал, че един човек попитал Пророка (С.А.С.):
„Пратенико на Аллах, кое дело е най-любимо на Аллах Всемогъщия?” Пророкът (С.А.С.) отговорил: „Молитвата на време.” (Байхаки)
 

След като Омар (Р.А.) бил прободен, му казали: „Ас-сала, я Амир Ул-Му¢миниин!” (Молитвата, о, Водителю на Вярващите!) Той отговорил: „Да, наистина! Ако някой пропусне молитвата, той няма дял в Исляма”, и веднага след това той се молил, докато раните му кървяли.

Абдуллах бин Шакик (Р.А.) казал, че Сподвижниците на Пророка (С.А.С.) не смятали загърбването на някоое добро дело да е неверие, освен загърбването на молитвата.

Когато Али (Р.А.) бил питан относно една жена, която не се молела, той отговорил: „Този, който не се моли, е невярващ.” Ибн Масууд е казал, че този, който не се моли, няма религия, а Ибн Аббас е казал: „Този, който напусне дори само една молитва съзнателно, ще открие, когато се срещне с Аллах Всемогъщия, че Той му е разгневен.”
 
Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Когато човек се срещне с Аллах, след като си е пренебрегвал молитвите, той ще го срещне като че ли никога не Му е служил, нито е направил каквото и да е добро дело.”
А Ибн Хазм е казал: „Няма по-голям грях след идолопоклоничеството, от пропускането на молитвата (т.е. ако някой съзнателно отлага молитвата до свършване на времето й, въпреки че е можел да я направи навреме, без някакви валидни причини, които позволяват отлагането й преди да свърши времето й) и убийството на вярващ без основателна причина.”
 
Ибрахим Накахи е казал:
„Този, който е изоставил молитвата, е станал неверник.”
Аун бин Абдуллах е казал: „Когато човек бъде погребан, първият въпрос, за който ще бъде питан, е молитвата. Ако тя му е приета, другите му дела ще се разглеждат, но ако не му е приета, никои други дела не ще му бъдат разглеждани.”

Абдуллах бин Ал-Ас е предал, че Пратеникът на Аллах (С.А.С.) е казал: „Един човек, който събира две молитви без причина, влиза в една от вратите на големите грехове.”
 
Търсиме напътствието на Аллах и Неговата помощ, защото Той е Всещедрият, Великодушния и Всемилостивия! Амиин!
 

 

Превел от английски:

Нур Абдуллах


Коментари

Брой публикации: 1
Страница: 1   

Име: хас
Дата на добавяне: 7/5/2010
Коментар: аллах да е доволен от вас

Брой публикации: 1
Страница: 1   

Тук Вие може да добавите своето мнение или коментар по темата:
Име(*):
И-мейл:(*):
 
Въведете долу цифрите от горното поле:(*):
Коментар/мнение(*):
 
 

Copyright © 2005 DobraDuma.com, Всички права запазени.
Добра Дума не носи отговорност за публикуваните на сайта материали.
Само авторите носят лична отговорност за публикациите си.