Онлайн потребители:  44
Ако желаете да получавате статиите от нашия сайт, въведете своя и-мейл тук:
Имат ли мюсюлманите в България предразсъдъци и стереотипи към християните?
Въведете тук цифрите от горното поле:
Да, но са с положителен отенък.
Имат, но са отрицателни.
Не мисля, че съществуват каквито и да са предразсъдъци към християните.

 

 :::::: Ислямски сайт организира конкурс за написване на есе :::::: История за двата избора :::::: Ислямска мода в борба срещу ислямофобията :::::: Германците: "Ислямът няма нито една добра страна!" :::::: И когато… :::::: Благодарствено писмо от Мухаммед и неговите родители

Нов доклад на FRA разглежда дискриминацията срещу мюсюлманите

Читатели: 999

           Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) вчера оповести доклад, посветен на дискриминацията срещу мюсюлманите в ЕС. Представените в доклада констатации са част от първото общо за ЕС проучване на дискриминацията и престъпленията на расова основа, на които са подложени имигрантите и етническите малцинства („EU MIDIS“), съобщиха за БГНЕС от организацията. Резултатите от проучването показват, че респондентите мюсюлмани са обект на сходни високи нива на дискриминация и преследване, както и останалите малцинствени групи, включени в проучването. Много случаи на расизъм не се съобщават на полицията или на други организации. Антидискриминационното законодателство се познава слабо и е налице липса на доверие в механизмите за подаване на жалби.
Обхванатите от проучването мюсюлмани не считат, че религията е основната причина за дискриминацията, на която са подложени. Наред с това, констатациите в проучването показват, че носенето на традиционно или религиозно облекло не повишава вероятността от дискриминация. FRA призовава правителствата на държавите-членки на ЕС да предприемат мерки за преодоляване на дискриминацията, включващи осведомяване на гражданите относно процедурите за подаване на жалби, подобряване на регистрацията на случаи на дискриминация и престъпления на расова основа, по-добро информиране на гражданите за техните права, насочване на повече ресурси за мерки за интеграция, особено такива, предназначени за младежите, както и укрепване на ролята и капацитета на достъпните механизми за съобщаване на инциденти, свързани с расизъм.

През последните 12 месеца средно един от всеки трима респонденти мюсюлмани е бил обект на дискриминация, а 11 % са станали жертви на престъпления на расова основа. Най-високо равнище на дискриминация е установено в сферата на трудовата заетост. Директорът на FRA Мортен Кяерум: „Високите равнища на дискриминация в сферата на трудовата заетост будят тревога. Трудовата заетост има ключово значение за процеса на интеграция. Тя е централен елемент от приноса на мигрантите към обществото и има решаващо значение за това този принос да бъде видим. Дискриминациятав някои случаи препятства процеса на интеграция“. Несъобщаване на част от инцидентите и липса на доверие в публичните органи. Както и други малцинствени групи, по-голямата част (79 %) от респондентите мюсюлмани не съобщават нито на държавни органи, включително полицията, нито на неправителствени организации, за инцидентите, свързани с дискриминация, и случаите на престъпления на расова основа. По-специално, младите респонденти мюсюлмани посочват, че нямат особено доверие в полицията като публична служба.

Лицата, които не са получили гражданство, и тези, които са живели в съответната страна за по-кратък период, съобщават по-рядко за случаи на дискриминация.Като цяло, 59 % от респондентите мюсюлмани са убедени, че „нищо няма да се случи или промени, при съобщаване за такива случаи“, а 38 % казват, че „това се случва непрекъснато“, поради което не си правят труда да съобщават за инцидентите. Проучването включва и въпроси за контактите с правоприлагащите органи, с цел да се установят възможни случаи на дискриминационно отношение. Средно 25 % от респондентите мюсюлмани заявяват, че през последните 12 месеца са били спирани от полицията. От тези, които са били спирани от полицията, 40 % считат, чеса били спирани въз основа на етническата си принадлежност („използване на етнически профили“).Мнозинството от респондентите мюсюлмани, които са били обект на дискриминация през последните 12 месеца, са убедени, че причината за това е етническият им произход. Само 10 % заявяват, че според тях дискриминацията, на която си били подложени, е основана изключително на тяхната религия. Всъщност, носенето на традиционно или религиозно облекло (като например забрадка) изглежда не повишава вероятността от дискриминация.Докладът „Данни във фокус“ № 2 — Мюсюлманите“ може да се намери в интернет на адрес: http://fra.europa.eu/eu-midis
 
Източник: БГНЕС

Коментари

До момента няма публикации.

Брой публикации: 0
Страница:

Тук Вие може да добавите своето мнение или коментар по темата:
Име(*):
И-мейл:(*):
 
Въведете долу цифрите от горното поле:(*):
Коментар/мнение(*):
 
 

Copyright © 2005 DobraDuma.com, Всички права запазени.
Добра Дума не носи отговорност за публикуваните на сайта материали.
Само авторите носят лична отговорност за публикациите си.