Онлайн потребители:  47
Ако желаете да получавате статиите от нашия сайт, въведете своя и-мейл тук:
Имат ли мюсюлманите в България предразсъдъци и стереотипи към християните?
Въведете тук цифрите от горното поле:
Да, но са с положителен отенък.
Имат, но са отрицателни.
Не мисля, че съществуват каквито и да са предразсъдъци към християните.

 

 :::::: Ислямски сайт организира конкурс за написване на есе :::::: История за двата избора :::::: Ислямска мода в борба срещу ислямофобията :::::: Германците: "Ислямът няма нито една добра страна!" :::::: И когато… :::::: Благодарствено писмо от Мухаммед и неговите родители

Задължението ни към Свещения Коран

Читатели: 2395

 
Най – голямата благодат, отправена към човечеството, е божието откровение и напътствие. Всевишният казва:

 

„ Аллах низпосла най-прекрасното Слово в Книга със сходни, повтарящи се части. Настръхва от него кожата на онези, които се страхуват от своя Господ, после кожата и сърцата им се смекчават при споменаването на Аллах. Това е напътствието на Аллах. Напътва с него Той когото пожелае. А когото Аллах остави в заблуда, никой не ще го напъти. „

 

Глава „Тълпите”: 23

 

„ И дадохме в този Коран всякакви примери на хората, за да се поучат ­
   Коран на арабски без изопачавания в него, за да се побоят! „

 

        Глава „Тълпите”: 27-28

 

„ О, хора, при вас дойде довод от вашия Господ и ви низпослахме явна светлина. „

 

Глава „Жените”: 174

 

„ Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и в Светлината, която низпослахме! Сведущ е Аллах за вашите дела. „

 

Глава „Разкриването на заблудата”: 8

 

„ Алиф. Лам. Мим.

Тази Книга ­ без съмнение в нея ­ е напътствие за богобоязливите. „

 

Глава „Кравата”: 1-2

 

„ То наистина е чест за теб и за твоя народ. И ще бъдете разпитвани.„

 

Глава „Украсата”: 44

 

Това откровение не останало затворено из между кориците и ограничено от редовете, напротив -  Мухаммед, синът на Абдуллах, бил избран да покаже Корана в живия му вид. Нима думите на съпругата му Айша не показват това:

 

„ Неговият нрав беше Коранът. „

 

Пратеникът на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) казва:

 

„ Най- добрият от вас е онзи , който изучава Корана и учи другите на него. „
 

  

 

 Тези и други коранични текстове и предания доказват достойнството и висотата на тази Книга, и следователно нашето отношение към нея трябва да бъде подобаващо за мястото й. В зависимост колко и какво е нашето отношение към нея, такова ще бъде и нейното към нас. Доводът за това е  застъпничеството на Корана за онези, които са заслужили в Съдния ден.

 

Всевишният изпратил тази книга като дар към земята. В нея той е поставил основите на доброто, принципите на успеха, начините за спасението, отговори на човешките въпроси, предпазил е човека от заблуда, отворил е вратата на покаянието и всичко, което е нужно за човека да пребивава в земния си живот праведно и след това да бъде възнаграден.

 

Казва Всевишният:

 

„… и чети Корана отмерено. „

 

Глава „Загръщащият се”: 4

 

„Така е, за да укрепим с него твоето сърце. И го четохме отмерено. „

 

Глава „Разграничаването”: 32

 

Пратеникът (Аллах да го благослови и с мир да го дари) казва:

 

„ Украсявайте Корана с гласовете си. „

 

 

И в друго предание казва:

 

„ Украсявайте гласовете си с Корана. „

 

Тези текстове и още множество други определят едно от задълженията ни към Свещения Коран и това задължение е да го четем. Четенето на Корана е служене на Всевишния. Четящият Корана служи на Всевишния и чувства близостта Му. Всяка къща, в която се чете Корана, се изпълва със светлина, спокойствие, благодат и милост. Ангелите обгръщат този дом и както обитаващите земята виждат светлината на звездите, така и обитаващите небесата виждат светлината на домовете, в които се произнасят и четат думите на Създателя.

 

Това четене не е безцелно. Най-важната му цел е размишляване над знаменията му, което е и другото ни задължение към Корана.

 

„Това е Книга, която низпослахме на теб [о, Мухаммад] ­ благословена, за да размишляват над нейните знамения и за да се поучават разумните хора... „

 

Глава „Сад”: 29

 

 

Какво е размишлението над знаменията в Свещения Коран ?

 

Да размишляваме над знаменията означава да търсим значенията на повелите, заложени в думите, да не изчитаме думите само като компоненти на изречението. Зад всяка дума се крие значение и послание, всяка буква е заела предназначеното си място, зад всяко словосъчетание се крие идея, мисъл, наставление, норма и повеля.

Само посредством размишляването се откриват идеите и ценностите, които са заложени зад редовете.

 

И не на последно място по важност следва и другото ни задължение, което е прилагането и превеждането на знаменията чрез делата ни. Достатъчни са думите на Айша (Р.А.), описвайки нрава на Пратеника:

 

„ Неговия нрав беше Коранът. „
 
 

 

Всеки един мюсюлманин иска да подражава на Пратеника (Аллах да го благослови и с мир да го дари) . В стремежа си към това подражание всеки един мюсюлманин трябва да не забравя никога, че... „ Неговият нрав беше Коранът.

 

                

Превод от арабски език


Коментари

До момента няма публикации.

Брой публикации: 0
Страница:

Тук Вие може да добавите своето мнение или коментар по темата:
Име(*):
И-мейл:(*):
 
Въведете долу цифрите от горното поле:(*):
Коментар/мнение(*):
 
 

Copyright © 2005 DobraDuma.com, Всички права запазени.
Добра Дума не носи отговорност за публикуваните на сайта материали.
Само авторите носят лична отговорност за публикациите си.