114.
СУРА ХОРАТА (АН-НАС)
Меканска. Съдържа 6 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на хората,
2. Владетелят на хората,
3. Богът на хората,
4. от злото на шепнещия съблазни [сатана], побягващия,
5. който нашепва в гърдите на хората,
6. [сатана] от джиновете и от хората!”