113.
СУРА РАЗСЪМВАНЕТО (АЛ-ФАЛАК)
Меканска. Съдържа 5 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “Опазил ме Господът на разсъмването
2. от злото на онова, което е сътворил,
3. и от злото на тъмнината, когато настъпи,
4. и от злото на духащи по възлите [магьосници],
5. и от злото на завистник, когато завиди!”