112.
СУРА ПРЕЧИСТВАНЕТО (АЛ-ИХЛАС)
Меканска. Съдържа 4 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кажи [о, Мухаммад]: “Той е Аллах ­ Единствения,
2. Аллах, Целта [на всички въжделения]!
3. Нито е раждал, нито е роден,
4. и няма равен Нему.”
(Едно от Най-прекрасните имена на Всевишния Аллах ­ ас-Самад ­ тук е преведено като “Целта [на всички въжделения]”, но в неговото съдържание се влагат няколко значения ­ Той е Онзи, към Когото тварите се обръщат в нужда; Той е Всевечният, Който ще просъществува и след края на Вселената; Той е Върховният Повелител, Който не се подчинява на никого, а всички на Него се подчиняват; Той не се нуждае от храна и питие за разлика от Неговите творения.)