108.
СУРА АЛ-КАУСАР (АЛ-КАУСАР)
Меканска. Съдържа 3 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Ние ти дадохме [о, Мухаммад реката] ал-Каусар.
(“Каусар” е името на реката на изобилието, дадена на Мухаммад, мир нему, същевременно означава “голямо изобилие”. В тази сура се повелява да се прави жертвоприношение и се дава отговор на съдружаващите, които обиждали Пророка, наричайки го “Лишения” (“Ал-абтар” ).)
2. Затова отслужвай молитвата към своя Господ и [жертвено животно] коли!
3. Твоят ненавистник ­ той е лишеният.