105.
СУРА СЛОНЪТ (АЛ-ФИЛ)
Меканска. Съдържа 5 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Не видя ли [о, Мухаммад] как постъпи твоят Господ с владетелите на слона?
2. Не превърна ли Той коварството им в заблуда?
3. И изпрати срещу тях ята от птици,
4. които ги замеряха с камъни от печена глина.
5. И ги стори да приличат на проядени листа.
(Втази сура Великият Аллах дал на съдружаващите араби поука. Той им съобщил за трагичните последици от оскверняването на храма Кааба, който е смятан за свещено място още от епохата преди Исляма. Онези, които разбрали поуката, веднага станали мюсюлмани, а които се поддали на сатаната, тях ги сполетяло нещастие.)