102.
СУРА ПРЕУМНОЖАВАНЕТО (АТ-ТАКАСУР)
Меканска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Увлича ви преумножаването,
2. додето легнете в гробовете.
3. Ала не! Ще узнаете.
4. И пак не! Ще узнаете.
5. Ала не, ако знаете с достоверното знание ­
6. ще видите Ада.
7. После ще го видите с достоверен поглед.
8. После ще бъдете питани в този Ден за насладите [на земята].
(Всеки човек поотделно ще даде отчет за прекарания на земята живот, за здравето, за припечеленото и пропиляното състояние, за изразходваното и спестеното. Както се казва в хадис, предаден от ал-Бухари, “има две блага, цената на които повечето хора не знаят: здравето и свободното време. Това е така, защото печеленето и добротворството са в зависимост от тях”.)