95.
СУРА СМОКОВНИЦАТА (АТ-ТИН)
Меканска. Съдържа 8 знамения.
на Аллах Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в смоковницата и в маслината,
2. и в Синайската планина,
3. и в [Мека] този град на сигурност ­
(Всевишният Аллах отправя клетва в името на смоковницата и маслината ­ символ на Палестина, където е бил изпратен с пророческа мисия Иса; в името на Синайската планина ­ мястото, където Аллах е говорил на Муса; и в името на Мека ­ града, където е роден и е проповядвал Пратеника на Аллах Мухаммад, мир на всички тях.)
4. Ние сътворихме човека с превъзходен облик.
5. После го отхвърляме най-унизен от унизените,
(Сред живите създания във Вселената човекът има най-превъзходен облик и е дарен с разум. Тогава, ако той не изпълнява дълга си към Аллах и е неверник, се превръща в най-унизения и наказанието му съответства на неговото превъзходство.)
6. освен онези, които вярват и вършат праведни дела. За тях има безспирна награда.
7. И какво тогава те кара [о, човече] да взимаш за лъжа Възмездието?
8. Не е ли Аллах Най-мъдрият съдник?