94.
СУРА РАЗТВАРЯНЕТО (АЛ-ИНШИРАХ)
Меканска. Съдържа 8 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Не разтворихме ли Ние твоята гръд [о, Мухаммад]?
2. И снехме от теб бремето,
3. което тегнеше на твоя гръб.
4. И възвисихме твоето споменаване.
5. С трудността има и леснина.
6. Да, с трудността има и леснина.
7. И когато приключиш, [пак] се труди усърдно,
8. и на своя Господ се посвещавай!