93.
СУРА УТРОТО (АД-ДУХА)
Меканска. Съдържа 11 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в утрото
2. и в нощта, когато настъпва мрак ­
3. не те изостави твоят Господ [о, Мухаммад] и не те възненавиди.
(Веднъж обичайното откровение се забавило. съдружаващите заговорили:“Богът му го изостави, разсърди му се.” Тези подмятания много натъжавали Пратеника.)
4. Отвъдният живот е по-добър за теб от настоящия.
5. И ще ти въздаде твоят Господ, и ще си доволен.
6. Не те ли намери Той сирак и не те ли приюти?
7. И те намери заблуден, и те напъти.
8. И те намери беден, и те замогна.
9. Тъй че не огорчавай сирака!
10. И не отпъждай умоляващия!
11. И за благодатта на твоя Господ възвестявай!