85.
СУРА СЪЗВЕЗДИЯТА (АЛ-БУРУДЖ)
Меканска. Съдържа 22 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в небето със съзвездията
2. и в обещания Ден,
3. и в свидетел, и в освидетелстван!
(Според повечето тълкуватели под “ден свидетел” и “ден освидетелстван” се разбира съответно петъчният ден и денят за Арафа­ най-важният ден при поклонението хадж. По този начин се показва значението както на клетвата, така и на самите дни.)
4. Проклети да бъдат хората, изкопали ямата
5. за огъня, пълнен с гориво!
6. Когато седяха около нея
7. и на [всичко] онова, което вършеха с вярващите, бяха свидетели.
(“[всичко] онова, което вършеха” ­ те подлагали вярващите на мъчение, като ги обричали на изгаряне в пламъците.)
8. И ги възненавидиха само защото вярваха в Аллах, Всемогъщия, Всеславния,
9. Комуто принадлежи владението на небесата и на земята. Аллах на всяко нещо е свидетел.
10. За онези, които изгаряха вярващите мъже и жени, а после не се разкаяха, за тях е мъчението на Ада и за тях е мъчението на кладата.
11. За онези, които вярват и вършат праведни дела, за тях са Градините, сред които реки текат. Това е голямото спасение.
12. Сграбчването на твоя Господ е могъщо.
13. Той начева и Той пресъздава.
14. Той е Опрощаващия, Любящия,
15. Владетеля на Трона, Предостойния,
16. Извършващия всичко онова, което пожелае.
17. Стигна ли до теб разказът за войските,
18. за Фараона и за самудяните?
19. Да, онези, които не вярват, отричат.
20. Но Аллах ги обгражда в гръб.
21. Да, това е славен Коран
22. в съхраняван скрижал.