84.
СУРА РАЗЦЕПВАНЕТО (АЛ-ИНШИКАК)
Меканска. Съдържа 25 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Когато небето се разцепи
2. и се вслуша в своя Господ, и се подчини,
3. и когато земята бъде разстлана,
4. и изхвърли онова, което е в нея, и се опразни,
5. и се вслуша в своя Господ, и се подчини...
6. О, човече, ти се напрягаш с усилие към своя Господ и ще Го срещнеш.
(Усилието, което човек полага, е цялостната човешка дейност ­ и добрините, и злините.)
7. А от онзи, чиято книга [за делата] му се даде в десницата,
8. ще се потърси лека сметка
9. и ще се завърне при своите хора [в Рая] щастлив.
10. А онзи, чиято книга му се даде откъм гърба,
11. той ще зове за [своето] унищожение
12. и ще гори в пламъци.
13. Той бе сред своите хора щастлив [на земята],
14. той предполагаше, че не ще се завърне [при Нас].
15. Да, неговият Господ бе над него зрящ.
16. Но не! Кълна се в заревото
17. и в нощта, и в онова, което тя събира,
18. и в луната, когато се изпълни ­
19. ще преминавате от състояние в състояние.
20. Какво им е, та не вярват
21. и когато им се чете Коранът, не свеждат чела до земята в суджуд?
22. Да, онези, които не вярват, отричат.
23. Но Аллах най-добре знае какво потулват.
24. И възвести ги за болезнено мъчение,
25. освен онези, които вярват и вършат праведни дела! За тях има безспирна награда.