82.
СУРА РАЗКЪСВАНЕТО (АЛ-ИНФИТАР)
Меканска. Съдържа 19 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Когато небето се разкъса
2. и когато планетите се разпръснат,
3. и когато моретата бъдат отприщени,
4. и когато гробовете бъдат преобърнати,
5. ще узнае всяка душа какво е направила преди и какво е оставила.
6. О, човече, какво те отвлече от твоя щедър Господ,
7. Който те сътвори и съчлени, и осъразмери?
8. В какъвто образ пожела, в такъв те нагласи.
9. Ала не! Вие взимате за лъжа Възмездието.
10. Но има над вас [ангели-] надзиратели
11. благородни, записващи.
12. Знаят какво вършите.
13. Праведниците ще са в блаженство,
14. а разпътниците ще са в Огън.
15. Ще горят там в Съдния ден
16. и не ще избягат от него.
17. Но откъде да знаеш ти какво е Съдният ден?
18. И пак ­ откъде да знаеш ти какво е Съдният ден? ­
19. Денят, в който никой не ще е от полза на друг ­ повелята в този Ден принадлежи на Аллах.