81.
СУРА ОБВИВАНЕТО (АТ-ТАКУИР)
Меканска. Съдържа 29 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Когато слънцето бъде обвито [в мрак]
2. и когато звездите изпопадат,
3. и когато планините бъдат раздвижени,
4. и когато бременните камили бъдат изоставени,
5. и когато зверовете бъдат насъбрани,
6. и когато моретата закипят,
7. и когато душите се съединят,
8. и когато живопогребаното момиче бъде попитано
9. за какъв грях е било убито,
10. и когато книгите [за делата] бъдат разгърнати,
11. и когато небето бъде премахнато,
12. и когато Адът бъде нажежен,
13. и когато Раят бъде приближен,
14. тогава всеки ще узнае какво е извършил.
15. О, кълна се в залязващите планети,
16. движещи се, скриващи се,
17. и в нощта, когато се здрачава,
18. и в утринта, когато се развиделява ­
19. той [Коранът] е слово на достоен пратеник,
(То ­ словото на Свещения Коран ­ е предадено от знатния пратеник на Аллах, т.е. ­ Джибрил.)
20. имащ сила, утвърден при Владетеля на Трона.
21. Покоряват му се [ангелите] там, доверен е.
22. И не е луд вашият другар [Мухаммад].
23. Той го видя на ясния хоризонт.
(Тук се говори за срещата на Мухаммад, мир нему, с Джибрил.)
24. И [вести] от неведомото не укрива.
25. И не е [Коранът] слово на прокуден сатана.
26. Къде отивате тогава?
27. Това е само поучение за световете ­
28. за всеки от вас, който желае да е на Правия път.
29. Тогава ще пожелавате само онова, което желае Аллах, Господът на световете.