79.
СУРА ИЗТРЪГВАЩИТЕ (АН-НАЗИАТ)
Меканска. Съдържа 46 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Кълна се в изтръгващите [душите] с все сила
2. и в изваждащите [ги] нежно,
3. и в спускащите се бързо,
4. и в гонещите се в надпревара,
5. и в изпълняващите повелите!
(Всевишният Аллах се кълне в своите ангели, натоварени с различни задължения. Неговата клетва е израз на тържествено утвърждаване.)
6. В Деня, когато [се протръби с първия Рог] ще се разтърси тресящата се [вселена],
7. ще последва второто [протръбяване].
8. Някои сърца в този Ден ще тръпнат.
9. Погледите им ще бъдат сведени.
10. Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното,
11. нима, след като бяхме прогнили кости?”
12. Ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба.”
13. То е само едно протръбяване ­
14. и ето всички ­ възкръснали!
15. [О, Мухаммад], стигна ли до теб разказът за Муса?
16. Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тэа:
17. “Иди при Фараона! Той престъпи.
18. И кажи: “Не ще ли се пречистиш,
19. да те напътя към твоя Господ и да се побоиш?””
20. И му показа [Муса] най-голямото знамение.
21. И взе го за лъжа, и се възпротиви.
22. После се отвърна с упорство.
23. И насъбра [хората си], и прогласи.
24. Каза: “Аз съм вашият господ, върховният.”
25. И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.
26. В това има поучение за всеки богобоязлив.
27. Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето? Той го съгради.
28. Въздигна неговия свод и го изравни,
29. и потъмни нощта му, и изведе утрото му,
30. и земята след това разпростря.
(Втова знамение се разкрива едно от научните чудеса на Корана, тъй като глаголът “разпростря” (“даха”) в знамението има и значение на “заобли се като яйце”.)
31. Извади от нея водите и пасбищата є,
32. и планините поби
33. за ползване от вас и от вашия добитък.
34. И когато настъпи Голямото прииждане,
35. тогава в Деня човек ще си припомни за какво се е старал,
36. и Адът ще бъде показан на всеки, който вижда...
37. За който е престъпвал
38. и е предпочел земния живот,
39. обиталището е Адът.
40. За който се е страхувал да не застане пред своя Господ [с грях] и е въздържал душата от страстта,
41. обиталището е Раят.
42. Питат те [о, Мухаммад] за Часа: “Кога ще настъпи?”
43. Какво [знание имаш] ти да го споменеш?
44. При твоя Господ е пределът му.
45. Ти си само предупредител за всеки, който се страхува от него.
46. В Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.