76.
СУРА ЧОВЕКЪТ (АЛ-ИНСАН)
Мединска. Съдържа 31 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Не премина ли човекът през период от време, когато той бе нещо неназовано?
2. Сътворихме Ние човека от частица сперма с примеси, за да го изпитаме, и го сторихме чуващ, зрящ.
3. Ние му показахме пътя ­ или признателен, или неблагодарник.
4. Приготвихме Ние за неверниците вериги, окови и пламъци.
5. Праведниците пият от чаши с добавено питие от Камфор ­
6. извор, от който пият рабите на Аллах ­ пускат го в обилие да бликва.
7. Те изпълняват обета и се страхуват от Деня, злото на който се разпростира.
8. И дават храна ­ въпреки че и те я обичат ­ на нуждаещ се и на сирак, и на пленник:
9. “Храним ви в името на Аллах. Не искаме от вас нито отплата, нито признателност.
10. Страхуваме се от [мъчението на] Нашия Господ в Деня свъсен, зловещ.”
11. Но Аллах ще ги предпази от злото на този Ден, и ще им дари сияние и щастие.
12. И ще ги възнагради ­ защото бяха търпеливи ­ с Градина и с коприна,
13. облегнати там на престоли. Не ще виждат там ни зной, ни мраз.
14. Близо над тях ще са нейните сенки и ще са сведени плодовете є ниско.
15. Ще бъдат обслужвани със съдове от сребро и с кристални чаши
16. от сребърен кристал. Ще им се отмерва с мярка.
(Тълкувателите посочват, че изобразяването на райските съдове като направени от сребро и кристал е сравнение с цел донякъде да се оприличи непознатото чрез познато. Абдуллах ибн Аббас например е казал: “Между райските и земните блага има прилика само в названията.”)
17. И ще им се дава там да пият от питие, смесено с джинджифил,
18. от извор там, наречен Салсабил,
19. и ще ги обикалят вечномлади юноши ­ когато ги видиш, ще ги помислиш за разпръснати бисери.
20. Където и да погледнеш там, ще видиш блаженство и огромно владение.
21. Ще бъдат облечени в зелени одежди от коприна и брокат, и ще носят украшения ­ гривни от сребро, и ще им дава техният Господ да пият от чиста напитка.
22. “Това е награда за вас. Вашето старание заслужи признание.”
23. Ние ти низпослахме Корана постепенно.
24. Затова и ти [о, Мухаммад] бъди търпелив към повелята на твоя Господ, и не се покорявай на никой грешник от тях, или на неверник!
25. И споменавай името на своя Господ и сутрин, и вечер,
26. и в част от нощта Му се покланяй, и дълго нощем Го прославяй!
27. Тези обичат преходността и нехаят за тежкия Ден пред тях.
28. Ние ги сътворихме и укрепихме телата им, а ако пожелаем, напълно ще ги заменим с подобни на тях.
29. Това е поучение. Който желае, поема пътя към своя Господ.
30. Тогава ще пожелавате само онова, което Аллах желае. Аллах е всезнаещ, премъдър.
31. Той въвежда когото пожелае в Своята милост, а за угнетителите е приготвил болезнено мъчение.