71.
СУРА НУХ (НУХ)
Меканска. Съдържа 28 знамения.
В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!
1. Ние изпратихме Нух при неговия народ: “Предупреди народа си, докато не го е сполетяло болезнено мъчение!”
2. Рече: “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.
3. Служете на Аллах и се бойте от Него, и ми се покорете!
4. Тогава Той ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочка за определено време. Срокът на Аллах, когато дойде, не ще бъде забавен, ако знаете.”
5. Рече: “Господи мой, зовях народа си нощем и денем,
6. но зовът ми само увеличи тяхното бягство.
7. И всякога, щом ги зовях, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.
8. После ги зовях открито,
9. после им прогласявах явно и им шепнех тайно.
10. И казвах: “Молете вашия Господ за опрощение ­ Той е многоопрощаващ, ­
11. за да ви праща обилен дъжд от небето,
12. и да ви подкрепя с имоти и синове, и да сторва за вас градини, и да сторва за вас реки.
13. Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?
14. Сътвори ви Той на етапи.
(Всевишният Аллах сътворява материята, от нея ­ спермата, оплодената яйцеклетка, плода, който расте в майчината утроба и така човек се появява на белия свят, преминава през различните периоди на своя живот, за да стигне до смъртта. Същото се отнася и за етапите на духовното израстване. Това сътворяване на етапи е доказателство за величието на Аллах.)
15. Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
16. И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.
17. И ви създаде [от пръст] от земята да израснете.
18. После ще ви върне в нея и отново ще ви извади [в Съдния ден].
19. Аллах стори за вас от земята постеля,
20. за да ходите там по широки пътища.”
21. Рече Нух: “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба.
22. И лукавстваха те с огромно лукавство.
23. И казваха: “Никога не изоставяйте своите божества, не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср!”
24. И вече заблудиха те мнозина. И надбавяй на угнетителите само заблуда!”
(Нух възжелал това, след като категорично му било разкрито с откровение, че по правия път не ще тръгнат други освен вече повярвалите.)
25. Заради своите грехове те бяха издавени и въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници вместо Аллах.
26. И рече Нух: “Господи мой, не оставяй по земята нито един неверник!
27. Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще родят само нечестивци, неблагодарници.
28. Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавяй на угнетителите само гибел!”